SẢN PHẨM

SẢN PHẨM

Container Văn Phòng 20ft

Container Văn Phòng 20ft

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

+ Tổng chiều dài: 6,058 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591.

Container văn phòng 20ft

Container văn phòng 20ft

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

+ Tổng chiều dài: 6,058 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591.

Contaner vệ sinh 40 feet

Contaner vệ sinh 40 feet

Contaner vệ sinh 40 feet 

Có thể di chuyển đi dễ dàng

Tách biệt với khu văn phòng nên sạch sẽ hơn

Độ bền cao, thời gian sử dụng dài

Tổng chiều dài: 12,058 mm + Tổng chiều rộng: 2,438 mm + Tổng chiều cao: 2,591 mm

Container vệ sinh 20 feet

Container vệ sinh 20 feet

CONTAINER VỆ SINH 20 feet đươc chia làm 04 phòng  vệ sinh riêng biệt, hoàn toàn giống nhau

Có thể di chuyển đi dễ dàng

Tách biệt với khu văn phòng nên sạch sẽ hơn

Độ bền cao, thời gian sử dụng dài

Container vệ sinh 10 feet

Container vệ sinh 10 feet

CONTAINER VỆ SINH 10 feet đươc chia làm 02 phòng  vệ sinh riêng biệt, hoàn toàn giống nhau

Có thể di chuyển đi dễ dàng

Tách biệt với khu văn phòng nên sạch sẽ hơn

Độ bền cao, thời gian sử dụng dài

Container Kho 40 Feet

Container Kho 40 Feet

- Container kín nước, kín sáng, sàn chắc chắn, cửa dễ đóng mở
- Container khô 40 feet thích hợp để vận chuyển hàng hóa ngoại trừ thực phẩm tươi sống
- Làm kho chứa hàng

Container Kho 20 Feet

Container Kho 20 Feet

Tổng trọng lượng tối đa: 30.480 kg (67.200); Trọng lượng: 2.200 kg (4.850); Trọng tải 28.280 kg (62.350)

- Container kín nước, kín sáng, sàn chắc chắn, cửa dễ đóng mở
- Container khô 20 feet thích hợp để vận chuyển hàng hóa ngoại trừ thực phẩm tươi sống
- Làm kho chứa hàng

Container Kho 10 Feet

Container Kho 10 Feet

Kích thước bên ngoài (mm) : 3047 x 2438 x 2591; Kích thước nội bộ (mm) : 2831 x 2348 x 2385; Chiều rộng 2.340 mm; Chiều cao 2.275 ..

Container Văn Phòng 40 Feet Có WC

Container Văn Phòng 40 Feet Có WC

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET CÓ WC
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC

+ Tổng chiều dài: 12,192 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591 mm

Container Văn Phòng 40 Feet

Container Văn Phòng 40 Feet

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn


 + Tổng chiều dài:  12,192 mm
 + Tổng chiều rộng:  2,438 mm
 + Tổng chiều cao:  2,591 mm

Container Văn Phòng 20 Feet Có WC

Container Văn Phòng 20 Feet Có WC

- CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET CÓ WC
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

- KÍCH THƯỚC        
- Tổng chiều dài:  6,058 mm
- Tổng chiều rộng:  2,438 mm
- Tổng chiều cao:  2,591 mm

Container Văn Phòng 20 Feet

Container Văn Phòng 20 Feet

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

+ Tổng chiều dài: 6,058 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591.