Container Văn Phòng

Container Văn Phòng

Container Văn Phòng 20ft

Container Văn Phòng 20ft

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

+ Tổng chiều dài: 6,058 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591.

Container văn phòng 20ft

Container văn phòng 20ft

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

+ Tổng chiều dài: 6,058 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591.

Container Văn Phòng 40 Feet Có WC

Container Văn Phòng 40 Feet Có WC

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET CÓ WC
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC

+ Tổng chiều dài: 12,192 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591 mm

Container Văn Phòng 40 Feet

Container Văn Phòng 40 Feet

CONTAINER VĂN PHÒNG 40 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn


 + Tổng chiều dài:  12,192 mm
 + Tổng chiều rộng:  2,438 mm
 + Tổng chiều cao:  2,591 mm

Container Văn Phòng 20 Feet Có WC

Container Văn Phòng 20 Feet Có WC

- CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET CÓ WC
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

- KÍCH THƯỚC        
- Tổng chiều dài:  6,058 mm
- Tổng chiều rộng:  2,438 mm
- Tổng chiều cao:  2,591 mm

Container Văn Phòng 20 Feet

Container Văn Phòng 20 Feet

CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET
Dùng làm văn phòng di động, nhà ở di động, thay thế lán trại

Tiện dụng, sạch sẽ, mát mẻ hơn

KÍCH THƯỚC CONTAINER VĂN PHÒNG 20 FEET

+ Tổng chiều dài: 6,058 mm

+ Tổng chiều rộng: 2,438 mm

+ Tổng chiều cao: 2,591.

Container Văn Phòng 10 Feet

Container Văn Phòng 10 Feet

Container văn phòng 10 feet thường được dùng là nơi làm việc cho đội ngũ bảo vệ tại công trường xây dựng, bến bãi.