Container Toilet

Container Toilet

Contaner vệ sinh 40 feet

Contaner vệ sinh 40 feet

Contaner vệ sinh 40 feet 

Có thể di chuyển đi dễ dàng

Tách biệt với khu văn phòng nên sạch sẽ hơn

Độ bền cao, thời gian sử dụng dài

Tổng chiều dài: 12,058 mm + Tổng chiều rộng: 2,438 mm + Tổng chiều cao: 2,591 mm

Container vệ sinh 20 feet

Container vệ sinh 20 feet

CONTAINER VỆ SINH 20 feet đươc chia làm 04 phòng  vệ sinh riêng biệt, hoàn toàn giống nhau

Có thể di chuyển đi dễ dàng

Tách biệt với khu văn phòng nên sạch sẽ hơn

Độ bền cao, thời gian sử dụng dài

Container vệ sinh 10 feet

Container vệ sinh 10 feet

CONTAINER VỆ SINH 10 feet đươc chia làm 02 phòng  vệ sinh riêng biệt, hoàn toàn giống nhau

Có thể di chuyển đi dễ dàng

Tách biệt với khu văn phòng nên sạch sẽ hơn

Độ bền cao, thời gian sử dụng dài